Psykologi

Miljöfaktorer (gestaltfaktorer) som påverkar perception

 

Perception handlar alltså om intryck som vi får genom våra sinnen, dessa bearbetas sedan i vår hjärna så att de bildar något förståeligt - detta kallas kognition.

exempel:

1 Slutenhet. 
Exempel på slutenhet är att hjärnan vill sluta mellanrum till enheter. Några streck kan då exempelvis se ut att vara en cirkel:

 

Bild på slutenhet
 
(detaljer)

 

2 Likhet. 
Hjärnan vill placera sådana figurer som liknar varandra i tabeller och kolumner. Ex:

 

Bild på likhet
 
(detaljer)

 

3 Kontinuitet 
Hjärnan strävar också efter kontinuitet. 
Den vill skapa en helhet av delar, eller ordning i kaos
Det kan ha varit så stjärnbilderna uppstod… 
Andra exempel är molnformationer eller ”gubben i månen”. 
För barn finns speciella pussel (söndersågade bilder) som i psykologiska test används för att testa barns perception. 
Se illustration.

 

Bild på kontinuitet
 
(detaljer)

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)