Historia

Viktig information om Tarot

Tarot är ett underbart verktyg för vägledning och kan sätta oss i kontakt med vårt undermedvetna och våra sanna jag. Frågor som börjar på - Vad, Hur, När, Vem, Varför, Var, Vilken - är de frågor som oftast får tydligast svar. Så formulera gärna din fråga enligt ovanstående. I vissa fall kan det hända att vi måste omformulera frågor så att Tarot kan besvara dem på bästa sätt.

Tänk också på att framtid är föränderlig och påverkbar av våra tankar och handlingar. Att spå framtid eller speciella datum kan också vara vanskligt. Precis som när det gäller vädret så kan vinden vända och saker och ting blir inte riktigt som vi hade trott. Man står aldrig maktlös. Tarot vill ta fram din egen styrka och dina innersta svar för att hjälpa dig att själv ta kontroll över ditt liv och att inte behöva vara beroende av vad andra gör, säger eller tycker.

Så länge vi inte skadar någon kan vi studera tredje person med Tarot ( han/hon), men ibland är det etiskt olämpligt därför att det då kan sätta igång en onödig och kanske negativ händelsekedja. Vissa saker är det kanske inte ens meningen att vi ska ha reda på. Exempel på sådana frågor är: "Har min partner varit otrogen?" Jag/vi förbehåller oss rätten att vägra svara på sådana frågor, men vägleder gärna till de bästa lösningarna i konfliktfyllda relationer.

Jag/vi avstår också från frågor av medicinsk eller allvarlig ekonomisk art och hänvisar till de professionella yrken som handhar sådana frågor. Men även här står vi gärna till tjänst med vägledning. En acceptabel fråga efter att första ha rådfrågat medicinsk expertis kan här t.ex. vara: "Vad kan jag göra för att förbättra min hälsa?" Eller: "Hur ska jag gå tillväga för att dra in mer pengar?"
---------------------------------------------------------------------------------------
Lite Historia:

Mycket har skrivits om tarotkortens och tarotkonstens historia, men fortfarande ligger dess egentliga ursprung höljt i dunkel. Vissa källor anger det forntida Egypten och dess initiatoriska ritualer som ursprung. Andra anger ett samband med Indien eller den ockulta zigenartraditionen.Tyvärr finns inget tidigt historiskt material, som kan berätta hur det hela en gång började. Först fram mot slutet av 1300-talet finns kort som eventuellt skulle kunna identifieras som delar av en tarotkortlek. Dessa kort var sammanställda av en konstnär från Paris vid namn Jacquemin Gringonneur. Tarotkorten skulle ha köpts av Karl den sjätte, år 1392.

Tidigare spekulationer berättar om små bilder (kort) som användes vid österländska initieringar. Dessa symboliska kort var en sorts hemligt språk, eller kod, som endast kunde förstås av de initierade.

Metoden att via symboliska bilder uppnå ockult kunskap är känd över hela världen. Och symbolspråket skulle i sådana fall vara vad som förknippar tarot med österländsk tradition.

De kort som sammanställdes av Gringonneur och som sedan såldes till Karl VI:e finns bevarade på Bibliotheque National i Paris. Samlingen består av 17 färgglada kort. Det är dock osäkert om dessa verkligen är originalen från 1392. Viss forskning hävdar att dessa kort istället har venetianskt ursprung och bör dateras till slutet av 1400-talet. En förklaring kan vara att Ludvig XII erövrade Milano och lade beslag på ett stort bibliotek tillhörande Sforzaätten.

Om ovanstånde spekulationer är korrekta kan tillverkningen av de första tarotkorten härledas till omkring 1420-1450. Och dessa klassificeras samtliga som kort av viscontityp (Fransesco Visconti-Sforza).

Kontentan av forskningen kan således sammanfattas som att de första kort, som kan benämnas tarotkort, dök upp och blev populära i Italien någon gång i mitten av 1400-talet. Från Italien spreds de vidare ut i världen via angränsande länder som Frankrike och Spanien. De användes då fortfarande som ett slags spelkort vid hoven.

Den senare tidens tarottradition tar sin början först på sjuttonhundratalet, då tarotkorten började användas för divination och karaktärsanalys.

 

 Detta är skrivet av Mona Dahlgren och skyddat av upphovsrätt.

 

CO

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)