Etik

Jag följer ATA:s (American Tarot Association) regler för etik såväl som mina egna.

 

cardsglow380.jpg

 

1. Jag kommer alltid att sätta min klient i centrum och göra mitt allra bästa för att läsningen ska vara till största hjälp och bli så positiv som möjligt. Jag vill att min klient ska förstå att han/hon med hjälp av egen kraft kan förändra och påverka hur hans/hennes liv ska bli.

2. Jag kommer att ta mig friheten att omformulera felaktigt ställda frågor så att Tarot kan svara på bästa sätt.

3. Jag kommer inte att svara på frågor angående tredje person om det på något vis kan göra att min klient eller den/de andra person/personerna kommer till skada fysiskt eller psykiskt. T.ex. frågor om otrohet. Ovanstående gäller även för juridiska frågor, död och/eller sjukdomar. Men det är ok att t.ex. fråga: "Vad kan jag göra för att förbättra min hälsa eller min finansiella situation?" I alla andra sammanhang kommer jag att referera till professionella inom respektive område.

4. Jag har tystnadsplikt som endast kan brytas av att jag behöver skydda min klient från psykisk skada eller om polis eller åklagare efterfrågar information.

5. Jag kommer att behandla varje klient med respekt och kärlek, oavsett vilket kön, ras eller sexuell tillhörighet denne har.

6. Om min klient föredrar att avsluta en läsning innan jag bedömer att den är klar så har klienten rätt att avsluta den.

7. Jag kommer ärligt att deklarera min erfarenhet av och mina kunskaper om Tarot och tarottolkningar.

8. I de fall där jag på något vis kan anses partisk, t.ex. frågor om mig själv eller om till mig närstående personer, eller i övrigt personligt ställda frågor, förbehåller jag mig rätten att inte svara.

 

Dessa etiska regler är skyddade av upphovsrätt och får inte kopieras utan tillstånd.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)